uzunsov

uzunsov
sif. Bir qədər uzun, uzuntəhər. Uzunsov sifət. Uzunsov otaq. – Xalis palıd ağacından qayrılmış və təzəcə alınmış yazı stoluna bitişik olan uzunsov stolun üstünə yaşıl mahud salınmışdı. Ə. Vəl.. <Rəşid:> Biz dəhlizi keçəndən sonra geniş, uzunsov bir zala girdik. İ. Hüseynov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • dağturpu — is. bot. Uzunsov yarpaqlı ikiillik ot bitkisi. Becərilmə üsulu ilə yetişdirilən, dağturpu ikiillik ot bitkisidir. Gövdəsinin uzunluğu 30 80 sm ə çatır. Yarpaqları uzunsov, kənarı diş diş və bəzən hamar olur. R. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • durnabalığı — is. zool. Şirin sularda yaşayan yastı və uzunsov başlı yırtıcı balıq. Suyun özünün və çayın dibinin rəngindən asılı olaraq, durnabalıqları tutqun və ya sarımtıl yaşıl rəngdə olur. Bədəninin uzunsov oxşəkilli olması və quyruq hissəsinin yaxşı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rulet — <fr.> 1. Döyülmüş ətdən və ya kartofdan uzunsov şəkildə iç qoyularaq hazırlanan yemək. 2. Lay lay xəmirdən girdə və ya uzunsov şəkildə hazırlanan içli şirin çörək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • honu — (Salyan) uzunsov. – Bazardan iki dənə honu qarpız almışdım …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ilanyalı — (Qazax, Tovuz) uzunsov ot tayası. – Qalxozun ilanyalıları çoxdu (Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • nənəbizi — (Quba) uzunsov. – Mən bağda nənəbizi alça yeməgə gidirəm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sərmə — I (Şuşa) qızıl gümüşdən çəkilmiş (eşilmiş) nazik qaytan, güləbətin ◊ Sərmə çəkməx’ – qızıl gümüşdən nazik qaytan, güləbətin çəkmək (eşmək). – Bir az gümüş verdim, sərmə çəksin II (Ordubad) uzunsov şəkilli fiqurlardan ibarət qızıl boyunbağı III… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • siğirdili — (Şamaxı) arpa və ya qarğıdalı unundan bişirilən uzunsov, qalın sac çörəyi. – Siğirdili qalindu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sülley — (Ağbaba) uzun, uzunsov. – Sülley Xosrov bizə gələcək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şıp — (Lənkəran) uzunsov səbət …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”